• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Япон улсад  3D принтерийн сургалтад хамрагдлаа.

Япон улсад 3D принтерийн сургалтад хамрагдлаа.

ЖАЙКА ОУБ-ын  Төрийн болон хувийн хэвшлийн малын эмч нарын практик чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд 2023.10.23-2023.11.10 хооронд Япон улсын Hokkaido Их сургууль болон Azabu их сургууль дээр 3D принтерийн сургалтад хамрагдахаас гадна Obihiro Их сургуулийн том амьтны мал эмнэлэг дээр очиж туршлага судаллаа.

3D принтер ашиглан мал эмнэлгийн сургалт болон мэс заслын эмчилгээнд хэрхэн ашиглаж болох талаар сурсан.