Нүүр Мэдээ, мэдээлэл

“Дадлагажигч малын эмч нарын” сургалт

“Дадлагажигч малын эмч нарын” сургалт

Зорилго: Мэргэжилдээ мэргэшсэн залуу чадварлаг Малын эмч нарыг бэлтгэж Монголын мал эмнэлгийн салбарт ажиллуулах.

Зорилт: Орчин үеийн мэдлэг олгож, дадлага эзэмшүүлэх цаашлаад онол, практик хосолсон боловсон хүчин бэлтгэх.

2019 оны 6 сарын 02-оос 11 сарын 08 хүртэл Малын эмч мэргэжлээр ажиллах сонирхолтой, сурах эрмэлзэлтэй шинээр төгссөн 7 малын эмчийг 5 сарын хугацаанд дадлагажууллаа.

Тус хөтөлбөрт хамрагдсан малын эмч нар мэдлэг оюундаа хөрөнгө оруулсан маш сайхан хөтөлбөр байлаа гэж талархсан сэтгэлээр тус тусын ажлын талбарт гарсан.