Нүүр Мэдээ, мэдээлэл

”Хайрын бэлэг” төсөл

”Хайрын бэлэг” төсөл

Монгол Ви. И. Ти. Нет ТББ нь хөдөө орон нутгийн малын эмч нартай хамтран зорилтот бүлгийн хүмүүст туслах “Хайрын бэлэг” төслийг 2017 оноос амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн. 2021 онд энэ төслийн хүрээнд 14 аймгийн 140 суманд 560 айлд нийт  2240 хонийг хүнсний тусламж болгон өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна. Энэхүү төсөлд дээрх сумдын 140 малын эмч нар өөрсдийн эзэмшсэн мэргэжлээр тухайн сум орон нутгийнхаа хүмүүсийн амьдралд хувь нэмрээ оруулан хамтран ажиллаж байгаад бидний зүгээс талархлаа илэрхийлж байна.