Нүүр Мэдээ, мэдээлэл

Хайрын бэлэг төсөл

Хайрын бэлэг төсөл

Хайрын бэлэг төслийг 2022 онд 16 аймгийн 120 малын эмч болон хөдөө орон нутгийн ЗДТГ-ын хамт олонтой тухайн орон нутгийн зорилтот бүлэгт хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Одоогоор  96 малын эмч Хайрын бэлэг төсөлд хэрэглэгдэх эм тариагаа авч эхлээд байна.  Хайрын бэлэг төслөөр 2800 хонийг төсөлд хамрагдах хүмүүст өгөхөөр төлөвлөж байна.  Хайрын бэлэг төслийн  аялал 8 сараас эхлэхээр төлөвлөж байна.  Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд гар бие оролцож бид бүхэнтэй хамтарч ажиллаж байгаа тухайн аймгийн дистрибютр эмч болон орон нутгийн малын эмч нартаа талархаж байна.