• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
вангуард плас

вангуард плас

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ
6 долоо хоног буюу түүнээс дээш настай эрүүл нохойг аденовирус-1, аденовирус-2, параинфлуэнза, парвовирус  болон парвовирус-2сс өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Vanguard plus 5 гударга, аденовирүс-2, параинфлуэнза, парвовирүсын шингэлсэн омог агуулна.  Зааварын дагуу вакциндах болон давтан вакциндах хугацааг тарьсаны дараах 12-48 цагийн дараа цусан дахь ийлдсийн эсрэгбиеийн үзүүлж байгаа таньцаар тодорхойлсон.  
Ариутгаж, усгүйжүүлж хатааж хөлдөөсөн шингэлэгч бүхий вакциныг хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсэрч 1 мл тунг арьсан дор эсвэл булчинд тарина. 6 долоо хоног буюу түүнээс дээш настай эрүүл нохойнд 3 долоо хоногийн зайтай 3 тунг тарина. Жилийн дараа давтан нэг удаа тарина. 
АНХААРУУЛГА
Харанхуй газарт  20С-70С-т /350-450F/т хадгална. Хөлдөөж болохгүй. Сайн сэгсэр. Хэрвээ анафилакси урвал өгвөл эпинефрин хэрэглэх заалттай.  Хэрэглэсэн сав болон хэрэгцээгүй болсон зүйлсээ устга.
Хадгалалтыг уртасгах зорилгоор гентамициныг нэмсэн. Хээлтэй жингэрт хэрэглэхийг хориглоно. 
Үйлдвэрлэгч улс, эмийн үйлдвэр: “ЗОИТИС”, АНУ


ЗӨВХӨН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР ХЭРЭГЛЭНЭ.

PDF Татах
531732A
PDF Татах
531942A/535212
PDF Татах
626958A
PDF Татах
5-564447A
PDF Татах
5-585457B