• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Дэлхийн жишигт нийцсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг Монголдоо

Дэлхийн жишигт нийцсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг Монголдоо

Дэлхийн жишигт нийцсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээг Монголдоо