• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 

Үзлэг exam

  • Галзуугийн эсрэг вакцин

  • Нохойн хам вакцин 1 тун

  • Нохойн хам вакцин 2 тун