• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 

Адууны тэжээллэгийн талаар зөвлөгөө

Малчин, малын эмч нарт зориулсан адууны тэжээллэгийн талаарх зөвлөгөө.

Малын эмчийн зөвлөгөө

Малын тэжээллэгийн талаар малчин, малын эмч нарт зориулсан зөвлөгөө

Монгол Ви И Ти Нет ТББ-ын үйл ажиллагааны хураангуй

Монгол Ви И Ти Нет ТББ-ын үйл ажиллагааны хураангуй

Малын эмч нарын ур чадварын тэмцээн

Малын эмч нарын ур чадварын тэмцээн