Үзлэг

 • үзлэг

 • адууны доголын оношилгоо

 • хивэгч мал доголын оношилгоо

 • нэмэлт үзлэг

 • давтан үзлэг /14 хоног дотор/

 • адуунд шулуун гэдэсээр үзлэг хийх /ТБЗ/

 • үхэрт шулуун гэдсээр үзлэг хийх /ТБЗ/

 • гүүний хээл тодорхойлох

 • үнээний хээл тодорхойлох

Багаж ашиглан оношлох

 • рентген зураг /ясны гэмтэл болон үений үрэвсэл/

 • шөрмөс таслах ажилбар

 • эхо үржлийн эрхтэн систем /хээл, ороо тодорхойлох/

 • ЭХО шөрмөс, булчин

 • дурангийн оношилгоо

 • задлан шинжилгээ /бод, бог/

Лаборатори

 • баасанд өндөг хөвүүлэх шинжилгээ

 • цусны ерөнхий шинжилгээ /CBC/

 • улаан эсийн тунах хурд /PCV/

 • цусны биохими шинжилгээ

 • цусны түрхэц бэлдэх, харах /WBC/

Нүдний эмчилгээ

 • нүдний салст бүрхүүл тариа хийх /бод, бог/

 • нүдний хавдар

 • арьсны хавдар /ургацаг/

 • флуресценцын тест

Эмнэлгийн үйлчилгээ

 • арчилгаа маллагаа, эмчилгээ

Эх барихын эмгэг

 • кесеровын хагалгаа /бод, бог/

 • үтрээ урвах /бод, бог/

 • сав урвах /бод, бог/

 • шулуун гэдэс урвах /бод, бог/

 • ивэрхий /бод, бог/

 • хүндрэлтэй төллөлтөд туслах /бод, бог/

 • гүзээ нээх /хивэгч мал/

 • хаг саатах, сав угаах

Шингэний эмчилгээ

 • давсагт катетир тавих

 • вен судсанд катетир тавих

 • шингэн нөхөх /NaCL 0.9%

 • Lactate Ringer/

 • зонд тавих /ходоодонд/

Шүд

 • шүд хуурайдах

 • шүд авах /аранга шүд/

 • шүдээр нас тодорхойлох

Бусад үйлчилгээ

 • адуунд заслага хийх

 • хамрын хөндий угаах

 • нулимсны суваг угаах

 • духны хөндий угаах

 • унтуулах

 • яс хусах

 • эм тариа, багаж хэрэгсэл