• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Найзаа нааш ир-2

Найзаа нааш ир-2