• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 

Малын эмч нарын ур чадварын тэмцээн