• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Healthy livestock - Well Educated Mongolian

Healthy livestock - Well Educated Mongolian

Healthy livestock - Well Educated Mongolian