• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Малын эмчийн сургалт боллоо

Малын эмчийн сургалт боллоо

-Монгол Улс 2009 онд НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тухай эрхийн конвенцэд нэгдэж орсон. Ингэснээр Дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр бие даасан хуультай байх үүргийг хүлээдэг. Энэ үүргийнхээ дагуу 2016 онд Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг батласнаар хөгжлийн бэрхшээлийн чиглэлээр дагнасан хуультай болсон. Энэ хуулийг батлахдаа Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газрыг байгуулахаар хуульд тусгасан. Хуулийн дагуу 2018 онд УИХ, Засгийн газрын шийдвэрээр манай агентлаг байгуулагдсан.