• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Та бүхэн сайхан наадаарай

Та бүхэн сайхан наадаарай

Сайхан наадаарай