• Монгол Улс Улаанбаатар хот Хан-Уул дүүрэг 
Адууны тэжээллэгийн талаар зөвлөгөө

Адууны тэжээллэгийн талаар зөвлөгөө

Малчин, малын эмч нарт зориулсан адууны тэжээллэгийн талаарх зөвлөгөө.